Hållbart företagande:
 
Vår buss kör på HVO100, alltså på helt förnyelsebart bränsle, och vi tar ansvar för att våra anställda har villkor och lön enligt kollektivavtal. Vi välkomnar mångfald och respekt för alla människor.
Genuint:
 
Ölandsbuss ordnar resor med hög komfort i de modernaste bussarna—helt enkelt den sortens resor vi själva vill åka.
Namnet Ölandsbuss har vi tagit eftersom vårt mål inte bara är att köra resenärer från trakten ut i världen, utan att även ordna resor från våra grannländer till Öland—ett av Sveriges bästa varumärken när det gäller turism.
Medlem i

Daglig ledning

Mats Robertson

Trafikledare

Max Troendlé

Webbmaster

Felix Troendle

Ölandsbuss AB

559245-0158

​admin@olandsbuss.se

076 021 46 44

Besöksadress:

Kontorskollektivet

Bredbandet 1

39230 Kalmar

Postadress:

Box 70

39120 Kalmar