top of page

Vår miljöpolicy

Transporter
1. Vi kör våra bussar i så hög utsträckning som möjligt på HVO100 eller andra icke-fossiladrivmedel. Vi har prioriterad tillgång till HVO som är fri från råvaror som bidrar till skövling avregnskog och andra värdefulla ekosystem, såsom oetiskt framtagen palmolja.
2. När det inte är möjligt att köra fossilfritt enligt ovan klimatkompenseras körda sträckor. Se separat dokument för vår utvärderingoch val av klimatkompensationstjänster.
​3. Vi utbildar alla våra chaufförer i EcoDriving för minska bränsleförbrukningen såmycket som möjligt.
​4. Vi eftersträvar att alltid ha en modern fordonsflotta med bra partikelrening och bränslesnåla motorer.
 
5. Som regel kör våra bussar med dubbfria vinterdäck, och dubbdäck används endastpå resor där det kan behövas av trafiksäkerhetsskäl.
​6. Resorna vi erbjuder som företag sker med buss, tåg eller båt. Flyg används enbart inödfall, exempelvis vid utbyte av chaufför pga sjukdom, eller olycksdrabbadpassagerare.
7. Vid resor med båt ska renare sjötransporter användas om möjligt. Urval kanexempelvis göras via Clean shipping index.
8. Vi har alltid avtal med förnybar el i våra lokaler där vi har rådighet över elavtal.
9. Om våra lokaler har fjärrvärme ställer vi krav på leverantören att använda förnybarabränslen och spillvärme.Råvaror och materialanvändning.
10. Vid inköp av råvaror och material ska produkten alltid: a. vara av förnybara material b. att återvinna c. Vara av kvalitet och byggd för att hålla så länge
11. Enbart i undantagsfall (exempelvis ute på resor när andra produkter inte finns att fåtag på) får punkt 10 frångås.
Kemikalier
12. Vi väljer bort produkter av alla typer (datorer, möbler, kontorsmaterial, rengöringsämnen till våra fordon) som innehåller farliga kemikalier. Före stora inköppåbörjas kommer vi undersöka olika rekomendationer och bestämma specifikt vilkafarliga kemikalier vi inte använder, exepelvis genom att följa EU:s kandidatlista ellerannan expertmyndighets rekommendationer.
Avfall
13. Vi arbetar för att minska mängden avfall vi genererar.
14. Vi försöker hitta ett system för ökar källsortering på våra bussar.
Mat
15. När vi köper in mat premierar vi lokalproducerade och ekologiskt certifierademåltider/varor.
bottom of page