top of page

Via Emmaboda Tingsryd

Avgångar 2023

27 oktober

15 december

Avresetid kan variera beroende på trafik. Men vi avgår aldrig före utsatt tid.

Påstignings hållplats

Ölands rastplats

Kalmar samåkningsparkeringen vid Guldfågelns träningsplatser

Nybro gamla Preem 

Emmaboda Runes parkering

Rävemåla Din-X vid rondellen mot Tingsryd

Tingsryd rastplats Kungsstenarna

Karlshamn Elons parkering längs Strömmavägen

Kristianstad Circle K Ringvägen 22

18:30

18:50
 

19:20

19:50

20:15
20:50

21:25

22:00

Avresetid
bottom of page